Denne søndagen feirer vi festen for Herrens Dåp. Festen markerer juletidens avslutning og begynnelsen på den kristne hverdag. Evangelieteksten denne søndagen forteller at Jesus selv oppsøker Johannes for å døpes. Johannes spør: Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg? Jesus svarer at slik skal det være: Gjennom å døpes av Johannes oppfyller de to hele Guds lov.

Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot enhver som frykter ham og handler rett, hvilket folk han så tilhører. Det er apostelen Peter, Kirkens grunnlegger, som sier dette. Og minner oss om den opprinnelige betydningen av ordet KATOLSK: universell, altomfattende eller allmenn.

Ingen forskjell på folk: Dåpen er for oss alle. Vi er alle døpt med vann, salvet med krisma, den velluktende oljen som representerer Den hellige ånd -oljen som benyttes til salving ved dåp, konfirmasjon og ordinasjon, til vigsel av kirker, de hellige karene og av kirkeklokker.

I ydmykhet kommer Jesus til Johannes Døperen for å ta imot omvendelsesdåp. Hans handling har overrasket hele skapningen og åpnet himlene, slik at vi kan høre Gud Faders hjertevarme uttalelse: «Dette er min sønn, som jeg har kjær, han som har all min yndest!». Gjennom å be om dåpen helliggjør Jesus alt jordisk vann, slik at også vi kan døpes – og bli Guds barn i Ånden.

Røsten fra himmelen: «Dette er min sønn, som jeg har kjær, han som har all min yndest!» Med det samme budskapet profeten Jesaja hadde formidlet mange år tidligere; et budskap datidens jøder kjente godt. Fulgt av duen som senker seg ned over Jesus – mannen som kom fra den lille avkroken Nasaret. Jesus, som Guds ånd skal lede for å skape rettferdighet og fred. Han er Folkenes lys – Lumen Gentium – et lys for all verden.

Kallet som Guds folk hadde fått for lenge siden ble fornyet – bekreftet – konfirmert. Kallet gikk til Jesus fra Nasaret. Og ved ham til alle mennesker og spesielt til de som er salvet til kristne og tar imot Den hellige Ånd. Dette vakte umiddelbar begeistring – vi kjenner historien. Jesus fikk stor oppmerksomhet gjennom alle sine undergjerninger…. men dessverre, få kom til tro på ham. Få fulgte ham.

Etter tre år ble han drept og forkastet. Men i de tre årene mellom dåp og korsfestelse fikk han samlet noen følgesvenner. De ble til et nytt Guds folk – KIRKEN – og etter hans død sendte han sin Ånd for å veilede dem. Han døpte dem med vann og ild for at de kunne være et lys for folkeslagene. Vatikankonsilet stadfestet Kirken som et lys for folkeslagene ved å kalle et av de viktigste dokumenter fra Annet Vatikankonsil – om Kirken – for Lumen Gentium.

Vi er blant disse utvalgte – vi er døpt, konfirmert og har mottatt Den hellige Ånd. Vi er mennesker fra forskjellige folkeslag som Gud har kjær. Uansett hudfarge og utseende, han har satt sitt håp til oss. Vi. Guds folk. Kalt til å være et lys for alle folkeslag. Hans universelle Kirke. Lumen Gentium.

 Dette er vårt felles kall – å lyse for folkeslagene. En utfordring – en oppfordring. Ved årets begynnelse.

God helg!

                                                                                                                                                                          p. Joseph