Ønsker alle en riktig god påske med full nåde av Den Oppstanden Jesus.

Wishing everyone a very good Easter with the full grace of the Risen Jesus.

Życzę wszystkim udanych Świąt Wielkanocnych z pełnią łask Chrystusa Zmartwychwstałego.

Binabati ang lahat ng napakagandang Pasko ng Pagkabuhay na may ganap na biyaya ng Kristong Nabuhay na Mag-uli.

መልካም ፋሲካ ኣብ እዋን በዓል ዝሓተቱ ኣብ ሕዝባዊ ትምህርቲ እዩ። ኣምላኽ የማንባባት ድምጺ ክትሓተት ይጸንሓል ብዝሒ ሰምበት ኩሉ ኣለዉ።

Chúc quí ông bà và anh chị em mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng và bình an của Đấng đã Chiến Thắng Sự Chết.