Pinse. Hva betyr det? Kjære leser, ikke føl deg mislykket dersom du er litt usikker. De fleste vet at det har noe å gjøre med Den Hellige Ånd. Og at disiplene plutselig prater en masse fremmede språk. Pluss noe med ildtunger over disiplene.

La oss begynne med ordet:På engelsk kalles pinsehøytiden for pentecost. Det kommer fra det opprinnelig greske ordet pentekosté, som betyr femtiende. Slik er det: Første pinsedag er bevegelig og feires alltid 49 dager etter første påskedag. Om vi setter første påskedag som dag nummer én, blir første pinsedag dermed dag nummer femti. Etter hva?

Evangeliet tar som utgangspunkt disiplenes redsel – for jødene.  Jesus ble opprinnelig sett på som en sektleder innenfor jødisk tro og tradisjon, men Påskemorgen hadde bevegelsen utviklet seg til å bli en trussel mange tradisjonelle jøder så på som svært farlig.  Så er de altså der, i skjul, i Jerusalem, eller i nærheten, redde, veldig triste. Slaget var tapt og de levde i angst og usikkerhet. En ikke ukjent situasjon for mange mennesker i vår tid.

Fred være med dere. Denne hilsen blir to ganger gjentatt i dette korte evangelium. Den oppstandne Jesus står plutselig i deres midte og hilser dem. Han er oppstanden. En helt ny situasjon: Disiplenes angst blir forvandlet til glede. Den som lever i Guds fred, lever i glede. Og med gleden kommer et nytt løfte, fra den oppstandne: Slik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Motta Den Hellige Ånd, sa Jesus etter oppstandelsen.  

Løftet innfris. Disiplene mottar Den Hellige Ånd. Jeg tror de opplevde dette som en slags forklarelse: Pinsedag. Disiplene er samlet, og får en felles erkjennelse, kall det gjerne åpenbaring: De skal overvinne sin frykt for å bli forfulgt, korsfestet som sin leder. I stedet for å leve i skjul skal de leve åpent. Disiplene forvandles til apostler. Guds utsendinger. Guds lys strømmer gjennom dem, de erkjenner at de selv er Guds barn, at Gud er selve kjernen i dem, og at det er denne kjernen de skal vise frem for menneskene. På alle kjente språk. Disiplene. Som nå er apostler, klare til å forkynne budskapet: At vi alle er mottakere av Den Hellige Ånd. At vi alle er en del av Gud. At vi alle er frelst. Om vi bare sier ja, og åpner oss for den nåden som er oss alle forunt gjennom Kristi lidelse, død og oppstandelse.

Pinsefesten er, som en konsekvens, også Kirkens fødselsfest. Fordi apostlene, fylt av Guds hellige ånd, grunnla Kirken som redskap i sine apostelgjerninger. Det er dette som ligger i den apostoliske suksesjon: Alle, fra Paven i Roma til den enkleste sogneprest utgjør deler av arven fra apostlene.  Deler av budskapet om Guds nåde, hans livgivende kraft, oppstandelsen og Den Hellige Ånds opplysende ild. I oss alle.

Kjære medkristne, Kirkens høytidsdager, festdagene, er ikke bare til pynt på den ellers alminnelige hverdag. De er et uttrykk for vår holdning til det som feires. Pinsefesten vil løfte oss ut over en tilværelse som ofte er preget av usikkerhet og tvil. Når vi leser evangeliet for Pinsedag, da hører vi at det forkynner en glede! Livet kan få en ny start. Vi har beveget oss fra fødselens lys i vintermørket, via vårens offer på korset og oppstandelsen inn i sommeren med løfter om opplysning og forkynnelse, slik at vi alle gir frukter når høsten kommer.

Dette er en gledens tid. Vi går mot en sommer i sjelen. Vi skjenker håp når vi er beredt til å tilgi, når vi er villige til å høre på og se Gud i et menneske som ingen ellers vil lytte til. Vi kan bringe glede. Alt det du gjør for å fremme Kristi Ånd i den Kirke Han har stiftet for å vise menneskene en vei til glede og fred, alt det du der gjør, vil også være din sjels glede.  

God helg,                                                                                                                                                          p. Joseph