Vår Frue Kirke

Dugnad imorgen tidlig – nye vinduer i menighetssalen

Dugnad onsdag 30. juli kl 08:00

Denne uken skal vi bytte vinduer i menighetssalen i Vår Frue Menighet. De nye vinduene er ankommet og imorgen tidlig, onsdag 30. juli, kl 08:00 er det oppmøte på parkeringsplassen for de som kan hjelpe til. Vi trenger snekkere til å hjelpe vår arbeidsleder, Mindaugas, i å bytte vinduene, mens de andre hjelper til med rydding o.l.

Dersom du er snekker/tømrer eller har erfaring med å bytte vinduer, kan du ta kontakt med Mindaugas på telefon 954 31 191 eller sognepresten på 474 60 496.

Dugnaden har vært kunngjort de to siste søndagene og dersom det ikke er nok som møter (det gjelder spesielt de som skal hjelpe Mindaugas), må vi trolig utsette arbeidet. Vi håper derfor at så mange som mulig av dere har mulighet til å hjelpe til.

Help install new windows in the parish hall tomorrow at 08:00

This week we will install the new windows in the parish hall. The new windows have arrived and tomorrow morning, wednesday 30th July, at 08:00 those of you who can help will meet at the parking lot behind the church. We need carpenters to help the foreman Mindaugas to install the new windows whilst the other volunteers help with other things.

If you are a carpenter or have experience installing windows, please contact Mindaugas on 95 43 11 91 or the parish priest on 47 46 94 96.

This «dugnad» has been announced in church the past two Sundays and if too few people meet (especially those who are able to help Mindaugas), then we will probably have to postpone the installation. So, if you are able to help us, please join us tomorrow morning.

Nytt menighetsråd i Vår Frue Menighet

Vår Frue Menighet avholdt valg til menighetsråd 15. og 22. juni, og følgende kandidater ble valgt: Teklegergs Teklemariam, Vuong Duy Nguyen, Susanna Welfler, Jørn Roeim og Marlene Pagador Strand.

I tillegg til de valgte medlemmene kommer menighetens tre prester og inntil tre utnevnte medlemmer.

Det nye menighetsrådet konstituerer seg på høstens første møte, onsdag 3. september kl 18:00.

Sommertid i Vår Frue Menighet

Allerede inneværende uke er det sommertid i Vår Frue Menighet. På grunn av ferieavvikling i juli og august vil det derfor være færre messer som feires i sognet. Dette gjelder spesielt messestedene utenfor Porsgrunn som ikke starter med Messer igjen før i september. Følg med på hjemmesidens kalender for mer informasjon.

This week marks the start of the summer holiday even in the parish of Our Lady. During the months of July and August there will be fewer Masses celebrated in the parish. For the Mass-stations outside Porsgrunn, for instance, there will be no scheduled Masses until September. Please check the website calendar («kalender») for updated information.

Missa Cantata i Vår Frue Kirke

Kommende fredag, den  27. juniTLM kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender. Dette blir den siste Mess i den ekstraordinære form før høsten.

Dagens Messe er Jesu Hjertefest (Fredag etter 2. søndag etter Pinse) og den feires som en Missa Cantata, det vil si at den er en sunget Messe, men uten diakon og subdiakon. Vi synger Missa de Angelis (#8 i Lov Herren) og dagens tekster er fra side 596 i den gamle messeboken.

Celebrant er p. Frode Eikenes, sogneprest i St. Ansgar kirke i Kristiansand (og tidligere sogneprest i Vår Frue Menighet).

Etter Messen er det kirkekaffe i menighetssalen. Hjertelig velkommen.

This Friday, the 27th for June at 18:00, the Holy Mass in its extraordinary form will be celebrated at Our Lady’s Church in Porsgrunn. This parish has a long standing tradition in celebrating this older form and it is a monthly venue announced on the calendar of the website. This will be the last Mass in the extraordinary form until after summer.

The Mass celebrated is the Feast of the Sacred Heart of Jesus (Friday after 2. Sunday after Pentecost) and it will be celebrated as a Missa Cantata, i.e. a sung Mass without a deacon or subdeacon.

The priest celebrant is father Frode Eikenes, parish priest of St. Ansgar in Kristiansand (and former parish priest of Our Lady’s in Porsgrunn).

After the Mass coffee will be served in the parish hall. Welcome.

Menighetsrådsvalget 2014

Fristen for å levere stemmeseddel til menighetsrådsvalget er nå gått ut og stemmesedlene er sjekket mot menighetens register. Resultatet av avstemmingen vil bli kunngjort i messene til helgen og selvfølgelig her på hjemmesiden og fjesboka.

Takk til alle som har avgitt sin stemme.

Hilsen valgkomiteen

Filipino Mass

BoieOn Wednesday the 18th of June Fr. Boie from the Filipino Chaplaincy will come to Porsgrunn to celebrate Mass. Mass starts at 17:00.

Following Mass there will be a gathering in the parish hall. Welcome.

Onsdag 18 juni kommer fr. Boie fra Filipino Chaplaincy til Porsgrunn for å feire Messe. Messen begynner kl 17:00.

Etter Messen er det samling i menighetssalen. Velkommen.

St. Antonius kapell i Kragerø

Idag feirer Kirken minnedag for den hellige Antonius av Padua som kapellet i Kragerø er dedikert til. Vår Frue menighet gratulerer alle troende som sogner til kapellet og spesielt til Olav og Tina som har viet en del av sitt hjem til å være et sted for bønn og lovprisning.

Den Hellige Messe feires i St. Antonius kapell hver fjortende dag. For mer informasjon se kalenderen på hjemmesiden vaarfrue.com

Menighetsrådsvalg

I juni måned skal Vår Frue Menighet velge nytt menighetsråd. Valgkomitéen har funnet frem til 6 gode kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg.

I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529), slik det står i statuttene for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømme.

I høyre spalte på hjemmesiden vil du finne et grønt banner som ser slik ut:

MR valg GRØNN

Klikk på det samme banneret som dette som står i høyre spalte på hjemmesiden og du kan laste ned stemmeseddel.

På stemmeseddelen kan du sette kryss ved inntil 5 kandidater. I tillegg til de 5 som velges av menigheten kan sognepresten utnevne inntil 3 medlemmer. Dertil kommer også menighetens kapellaner og kirkelige assistenter. Rådet vil for kommende periode ha inntil 10 medlemmer.

Stemmeseddel kan leveres søndag 15. og 22. juni og ellers i forbindelse med Messene. Det vil ligge stemmesedler tilgjengelig bak i kirken.

Du kan også sende stemmeseddelen til menighetskontoret. Seddelen må da være postlagt senest lørdag 21. juni.

Du kan i tillegg sende stemmeseddelen på epost. Husk å inkludere begge sidene. Fristen er 22. juni.

Godt valg!

Missa Cantata i Vår Frue Kirke

TLMIdag, fredag 23. mai kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender.

Dagens Messe feires som en Missa Cantata, det vil si at den er en sunget Messe, men uten diakon og subdiakon. Vi synger Missa de Angelis (#8 i Lov Herren) og dagens tekster er fra 4. søndag etter påske, side 518 i den gamle messeboken.

Celebrant er p. Frode Eikenes, sogneprest i St. Ansgar kirke i Kristiansand (og tidligere sogneprest i Vår Frue Menighet).

Etter Messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

Mariafest i Vår Frue Kirke

2014-05-22 12.08.43 Denne søndagen, 25. mai, feirer Vår Frue Menighet mariafest kl 11:00 med høytidelig prosesjon. Vi starter ved Mariaalteret i hagen og går deretter til Kirken.

Etter Høymessen er det en utvidet kirkekaffe hvor alle de nasjonale gruppene tilbyr matretter fra deres land. Salg av mat skjer i menighetssalen og det er mulig å sitte ute i solen og nyte maten.

En del av rettene som selges er også beregnet på å kunne tas med hjem.

Overskuddet fra matsalget går til vårt innsamlingsprosjekt for mai måned: Nye vinduer i menighetssalen. Denne søndagen er også siste gang vi har ekstrakollekt for denne gang.

Hjertelig velkommen!

This coming Sunday the 25th the parish of Our Lady will celebrate a Marian feast with a solemn procession. We begin by the shrine in the 2014-05-22 12.09.05garden and walk together to the Church.

After the High Mass there will be a special church coffee where all the different national groups have food from their homeland for sale. The food can be bought in the parish hall and it will be possible to sit outside in the sun to enjoy.

Some of the dishes on offer have been specially prepared so that you can bring them home with you.

The money raised from this venue will be added to our May collections for new windows in the parish hall. This Sunday will also be the last extra collection for now.

Welcome!