Vår Frue Kirke

Oppstart for katekesen

I disse dager skal alle registrerte husstander med barn i katekesealder ha mottatt brev fra menigheten. Dette brevet ligger også tilgjengelig på hjemmesiden under «katekese» for de av dere som ennå ikke er registrert.

Første katekesedag er lørdag 6. september kl 11:00.

På hjemmesiden ligger det også et registreringsskjema som alle barna må fylle ut.

Dugnadsoppdatering del 4

Idag tidlig var arbeidsgjengen på plass og vi har også fått en murer iblant oss. Det ble noen småskader i muren da de gamle vinduene ble fjernet og idag blir dette reparert. Med unntak av dette arbeidet er nå fasade mot Aallsgate og Olavsgate ferdig og bildene ser dere her:

Etter lunsj er det de to små vinduene i veggen vendt mot kirkebygget som skal byttes ut. Deretter er det listverk som skal på plass. Maling skjer senere.

Dugnadsoppdatering del 3

Da er dugnadsgjengen igang med siste vindu for idag. På siste bilde under kan dere se hvor flott den nye fasaden mot Aallsgate blir med det «nye» designet på vinduene.

Imorgen kl 08:00 starter arbeidet med de siste tre vinduene og det blir også litt maling utover dagen. Det er selvfølgelig mulig å komme innom og hjelpe til et par timer for selv om vinduene er skiftet ut iløpet av formiddagen er det mye listverk som skal på plass. Velkommen.

Dugnadsoppdatering del 2

Arbeidsgjengen har fått i seg litt mat og er klar for ny økt. Nå er to vinduer allerede byttet ut og dere kan se hvor flott det kommer til å bli når alle de nye vinduene er på plass.

For de av dere som lurer på hvorfor det nye vinduet ser annerledes ut enn det «gamle», så kommer svaret på det senere.

Arbeidet med å bytte vinduer er i full gang

Arbeidet med å skifte ut de gamle vinduene i menighetssalen er i full gang. De siste par dagene har vaktmestervikar Artur gjort det meste av forarbeidet og idag tidlig kl 08:00 var de første frivillige på plass.

På et av bildene ser dere arbeidslederen, Mindaugas, som viser hvordan vi skal meisle muren slik at de nye vinduene skal passe.

Før kl 11:00 er allerede de fleste av de gamle vinduene fjernet og skal kjøres bort.

Det kommer flere bilder iløpet av dagen – og det er selvfølgelig ikke for sent å bli med på dugnaden.

 

 

 

 

 

 

Dugnad utsatt én dag

Dugnaden for å sette inn nye vinduer i menighetssalen er utsatt til imorgen, torsdag 31. juli kl 08:00.

The installation of the new windows in the parish hall has been postponed until tomorrow, Thursdag 31st of July at 08:00.

Dugnad imorgen tidlig – nye vinduer i menighetssalen

Dugnad onsdag 30. juli kl 08:00

Denne uken skal vi bytte vinduer i menighetssalen i Vår Frue Menighet. De nye vinduene er ankommet og imorgen tidlig, onsdag 30. juli, kl 08:00 er det oppmøte på parkeringsplassen for de som kan hjelpe til. Vi trenger snekkere til å hjelpe vår arbeidsleder, Mindaugas, i å bytte vinduene, mens de andre hjelper til med rydding o.l.

Dersom du er snekker/tømrer eller har erfaring med å bytte vinduer, kan du ta kontakt med Mindaugas på telefon 954 31 191 eller sognepresten på 474 60 496.

Dugnaden har vært kunngjort de to siste søndagene og dersom det ikke er nok som møter (det gjelder spesielt de som skal hjelpe Mindaugas), må vi trolig utsette arbeidet. Vi håper derfor at så mange som mulig av dere har mulighet til å hjelpe til.

Help install new windows in the parish hall tomorrow at 08:00

This week we will install the new windows in the parish hall. The new windows have arrived and tomorrow morning, wednesday 30th July, at 08:00 those of you who can help will meet at the parking lot behind the church. We need carpenters to help the foreman Mindaugas to install the new windows whilst the other volunteers help with other things.

If you are a carpenter or have experience installing windows, please contact Mindaugas on 95 43 11 91 or the parish priest on 47 46 94 96.

This «dugnad» has been announced in church the past two Sundays and if too few people meet (especially those who are able to help Mindaugas), then we will probably have to postpone the installation. So, if you are able to help us, please join us tomorrow morning.

Nytt menighetsråd i Vår Frue Menighet

Vår Frue Menighet avholdt valg til menighetsråd 15. og 22. juni, og følgende kandidater ble valgt: Teklegergs Teklemariam, Vuong Duy Nguyen, Susanna Welfler, Jørn Roeim og Marlene Pagador Strand.

I tillegg til de valgte medlemmene kommer menighetens tre prester og inntil tre utnevnte medlemmer.

Det nye menighetsrådet konstituerer seg på høstens første møte, onsdag 3. september kl 18:00.

Sommertid i Vår Frue Menighet

Allerede inneværende uke er det sommertid i Vår Frue Menighet. På grunn av ferieavvikling i juli og august vil det derfor være færre messer som feires i sognet. Dette gjelder spesielt messestedene utenfor Porsgrunn som ikke starter med Messer igjen før i september. Følg med på hjemmesidens kalender for mer informasjon.

This week marks the start of the summer holiday even in the parish of Our Lady. During the months of July and August there will be fewer Masses celebrated in the parish. For the Mass-stations outside Porsgrunn, for instance, there will be no scheduled Masses until September. Please check the website calendar («kalender») for updated information.

Missa Cantata i Vår Frue Kirke

Kommende fredag, den  27. juniTLM kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender. Dette blir den siste Mess i den ekstraordinære form før høsten.

Dagens Messe er Jesu Hjertefest (Fredag etter 2. søndag etter Pinse) og den feires som en Missa Cantata, det vil si at den er en sunget Messe, men uten diakon og subdiakon. Vi synger Missa de Angelis (#8 i Lov Herren) og dagens tekster er fra side 596 i den gamle messeboken.

Celebrant er p. Frode Eikenes, sogneprest i St. Ansgar kirke i Kristiansand (og tidligere sogneprest i Vår Frue Menighet).

Etter Messen er det kirkekaffe i menighetssalen. Hjertelig velkommen.

This Friday, the 27th for June at 18:00, the Holy Mass in its extraordinary form will be celebrated at Our Lady’s Church in Porsgrunn. This parish has a long standing tradition in celebrating this older form and it is a monthly venue announced on the calendar of the website. This will be the last Mass in the extraordinary form until after summer.

The Mass celebrated is the Feast of the Sacred Heart of Jesus (Friday after 2. Sunday after Pentecost) and it will be celebrated as a Missa Cantata, i.e. a sung Mass without a deacon or subdeacon.

The priest celebrant is father Frode Eikenes, parish priest of St. Ansgar in Kristiansand (and former parish priest of Our Lady’s in Porsgrunn).

After the Mass coffee will be served in the parish hall. Welcome.