Vår Frue Kirke

Menighetsrådsvalget 2014

Fristen for å levere stemmeseddel til menighetsrådsvalget er nå gått ut og stemmesedlene er sjekket mot menighetens register. Resultatet av avstemmingen vil bli kunngjort i messene til helgen og selvfølgelig her på hjemmesiden og fjesboka.

Takk til alle som har avgitt sin stemme.

Hilsen valgkomiteen

Filipino Mass

BoieOn Wednesday the 18th of June Fr. Boie from the Filipino Chaplaincy will come to Porsgrunn to celebrate Mass. Mass starts at 17:00.

Following Mass there will be a gathering in the parish hall. Welcome.

Onsdag 18 juni kommer fr. Boie fra Filipino Chaplaincy til Porsgrunn for å feire Messe. Messen begynner kl 17:00.

Etter Messen er det samling i menighetssalen. Velkommen.

St. Antonius kapell i Kragerø

Idag feirer Kirken minnedag for den hellige Antonius av Padua som kapellet i Kragerø er dedikert til. Vår Frue menighet gratulerer alle troende som sogner til kapellet og spesielt til Olav og Tina som har viet en del av sitt hjem til å være et sted for bønn og lovprisning.

Den Hellige Messe feires i St. Antonius kapell hver fjortende dag. For mer informasjon se kalenderen på hjemmesiden vaarfrue.com

Menighetsrådsvalg

I juni måned skal Vår Frue Menighet velge nytt menighetsråd. Valgkomitéen har funnet frem til 6 gode kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg.

I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529), slik det står i statuttene for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømme.

I høyre spalte på hjemmesiden vil du finne et grønt banner som ser slik ut:

MR valg GRØNN

Klikk på det samme banneret som dette som står i høyre spalte på hjemmesiden og du kan laste ned stemmeseddel.

På stemmeseddelen kan du sette kryss ved inntil 5 kandidater. I tillegg til de 5 som velges av menigheten kan sognepresten utnevne inntil 3 medlemmer. Dertil kommer også menighetens kapellaner og kirkelige assistenter. Rådet vil for kommende periode ha inntil 10 medlemmer.

Stemmeseddel kan leveres søndag 15. og 22. juni og ellers i forbindelse med Messene. Det vil ligge stemmesedler tilgjengelig bak i kirken.

Du kan også sende stemmeseddelen til menighetskontoret. Seddelen må da være postlagt senest lørdag 21. juni.

Du kan i tillegg sende stemmeseddelen på epost. Husk å inkludere begge sidene. Fristen er 22. juni.

Godt valg!

Missa Cantata i Vår Frue Kirke

TLMIdag, fredag 23. mai kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender.

Dagens Messe feires som en Missa Cantata, det vil si at den er en sunget Messe, men uten diakon og subdiakon. Vi synger Missa de Angelis (#8 i Lov Herren) og dagens tekster er fra 4. søndag etter påske, side 518 i den gamle messeboken.

Celebrant er p. Frode Eikenes, sogneprest i St. Ansgar kirke i Kristiansand (og tidligere sogneprest i Vår Frue Menighet).

Etter Messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

Mariafest i Vår Frue Kirke

2014-05-22 12.08.43 Denne søndagen, 25. mai, feirer Vår Frue Menighet mariafest kl 11:00 med høytidelig prosesjon. Vi starter ved Mariaalteret i hagen og går deretter til Kirken.

Etter Høymessen er det en utvidet kirkekaffe hvor alle de nasjonale gruppene tilbyr matretter fra deres land. Salg av mat skjer i menighetssalen og det er mulig å sitte ute i solen og nyte maten.

En del av rettene som selges er også beregnet på å kunne tas med hjem.

Overskuddet fra matsalget går til vårt innsamlingsprosjekt for mai måned: Nye vinduer i menighetssalen. Denne søndagen er også siste gang vi har ekstrakollekt for denne gang.

Hjertelig velkommen!

This coming Sunday the 25th the parish of Our Lady will celebrate a Marian feast with a solemn procession. We begin by the shrine in the 2014-05-22 12.09.05garden and walk together to the Church.

After the High Mass there will be a special church coffee where all the different national groups have food from their homeland for sale. The food can be bought in the parish hall and it will be possible to sit outside in the sun to enjoy.

Some of the dishes on offer have been specially prepared so that you can bring them home with you.

The money raised from this venue will be added to our May collections for new windows in the parish hall. This Sunday will also be the last extra collection for now.

Welcome!

 

Øystein Lund presteviet 1. mai 2014

Konfirmasjon i Vår Frue Kirke

Torsdag 1. mai kommerDHÅ bispedømmets generalvikar monsignore Hai til Vår Frue menighet for å meddele konfirmasjonens sakrament til 33 ungdommer. På grunn av det store antallet er konfirmantgruppen delt i to slik at det feires Messe kl 11:00 og kl 13:00. Alle benkeradene er reservert konfirmantene og deres familie.

Etter hver Messe er det mottagelse i menighetssalen.

Dersom du vil vite hvem som skal konfirmeres i hvilken Messe kan du sjekke her.

Markering av helligkåringen i Domkirkens menighet

Mass for the Filipino community

This evening fr. Boie, the senior chaplain to the Filipino chaplaincy, celebrated Mass in Tagalog in the Church of Our Lady.

Fr. Boie will celebrate Mass at Our Lady’s Church once a month. More information will become available at a later time.