Vår Frue Kirke

Mass for the Filipino community

This evening fr. Boie, the senior chaplain to the Filipino chaplaincy, celebrated Mass in Tagalog in the Church of Our Lady.

Fr. Boie will celebrate Mass at Our Lady’s Church once a month. More information will become available at a later time.

Mass for the Filipino community

Wednesday 2image_mini3rd of April fr. Amando B. Alfaro (fr. Boie) will celebrate Mass at Our Lady’s Church in Porsgrunn. Mass begins at 18:00.

Fr. Boie is chaplain for the filipino community in our diocese.

There will be no church coffee in the hall this time but fr. Boie has promised to return to our parish once a month – so there will be plenty of time for celebration later.

Onsdag 23. april kl 18:00 feirer p. Amando B. Alfaro (fr. Boie) Messe i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Fr. Boie er sjelesørger for den filippinske kontigenten i vårt bispedømme. Det blir ingen kirkekaffe etter messen denne gangen, men siden fr. Boie har lovet å komme på regelmessige besøk, blir det nok av tid for feiring ved en senere anledning.

Påskedag

jesus-easterPåskedag, eller første påskedag, er høytiden for Herrens Oppstandelse.

Påskedag markerer også slutten på fastetiden, og dette markeres av mange med et stort påskemåltid. Lam er spesielt vanlig.

Feiringen av påskedagen starter sent på påskeaften. Opprinnelig våket man hele natten, men i moderne tid er dette sjelden.

Påskedagen er den første dagen i en oktav. De påfølgende dager frem til neste søndag har derfor, liturgisk sett, samme status som søndager.

tekst: Wikipedia

Påskevigilien

pope-francis-easter-vigiljpg-e8c425db8cffb2a1Påskevigilien eller påskenatt er en gudstjeneste som feires kvelden før påskedag. Den feires etter solnedgang, når påskedagen har begynt ifølge kirkelig tidsregning, som den første feiringen av Kristi oppstandelse.

Vigilien består av:

  • Tenning av påskelyset, som gjøres utenfor kirken og følges av en prosesjon inn i kirken
  • Påskelovsangen
  • Ordets liturgi, som er utvidet til ni lesninger
  • Velsignelse av dåpsvann og fornyelse av dåpsløftene
  • Nattverdens liturgi

Under påskevigilien ringer kirkeklokkene, sammen med små håndklokker inne i kirken, for første gang siden skjærtorsdag, mens man synger Ære være Gud i det høyeste. Ettersom dette skjer rundt midnatt er det mange steder vanlig at man av hensyn til naboer ikke bruker kirkeklokkene, men bare håndklokker.

Et annet spesielt element er «det store Halleluja». Under fastetiden brukes ikke dette gledesropet i gudstjenestene, og når man tar det i bruk igjen under vigilien skjer dette gjerne under spesielt høytidelige former.

tekst: Wikipedia

Velsignelse av påskemat

påskekurvDet er en gammel tradisjon i Den Katolske Kirke å ta med en kurv med mat til Kirken for å få den velsignet påskelørdag. Det er spesielt våre brødre og søstre fra de slaviske landene som er flinke til å følge denne skikken.

Kurven med mat skal inneholde de matvarene du har valgt å avstå fra i fasten. Vanligvis inneholder den følgende: Smør (som ofte er formet som et lam), spekepølse, brød eller kake, ost, egg (kan gjerne dekoreres), vin og salt. Alle ingrediensene plasseres i en kurv som dekkes med et hvitt klede.

Matvarene blir så brukt til å bryte fasten når den avsluttes enten etter påskevigilien eller etter messen påskemorgen.

Påskelørdagen (19. april) er det velsignelse av påskemat kl 14:00 på polsk og kl 15:00 på norsk.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag (17feetwashing. april) feirer vi innstiftelsen av nattverden. I liturgien har vi også fotvask, slik Jesus selv vasket disiplenes føtter.

I katolsk liturgi tjener også fotvasken til å feire Kristi innsettelse av disiplene som apostler i hans prestedømme. I noen land er man ikke bare nøye med å avgrense antallet til dem som fotvaskes til tolv (det var tolv disipler), men passer på at det er menn (slik de katolske liturgiske bøker foreskriver).

Dagen innleder påskens hellige triduum, til minne om de tre siste dagene frem til Kristi oppstandelse.

Messen avsluttes med en vake foran Sakramentet, slik disiplene også gjorde sammen med Jesus denne dagen. Vaken avsluttes rundt kl 21:00 og underveis er det innslag fra forskjellige grupper.

Skriftemål

confessionHar du husket å skrifte før påske?

For katolikker er det plikt å skrifte minst én gang i året – somregel iløpet av fastetiden før påsken. Dersom du ennå ikke har rukket å gjøre dette har du flere muligheter innen påskevigilien.

På langfredag (18.april) er begge menighetens prester tilgjengelig for skriftemål i kirken fra kl 12:00-14:00. På lørdagen (19.april) er det skriftemål samtidig med velsignelse av påskemat, det vil si kl 14:00-15:00 på norsk/engelsk og 15:00-16:00 på polsk.

I tillegg kan du ta kontakt med en av prestene dersom du vil skrifte utenom disse tidene.

I st. Frans kirke i Larvik er det annonsert tid for skriftemål idag (16. april) kl 17:00 og etter messen kl 18:00 ved behov.

Palmesøndag

Leafy-Palm-BranchesPalmesøndag feirer vi til minne om Herrens inntog i Jerusalem.

Messen starter ved inngangen til menighetssalen og her vil det være mulig å ta en gren som blir velsignet eller du kan ta med deg en gren hjemmefra.

I Den Katolske Kirke er det tradisjon å spare på palmegrenen og ta den med hjem. Den kan du for eksempel henge over et krusifiks som du har på veggen. Uken før neste askeonsdag – begynnelsen på fasten – tar du med deg den gamle grenen til kirken. Den blir så brent og asken brukes til utdeling av askekors for å markere starten på fastetiden.

I Norge er det ikke så lett å få tak i ekte palmegrener, så vi bruker grener fra vintergrønne trær eller busker, som f.eks tuja. Skulle du likevel få tak i et blad fra en palme kan du ta det med deg til kirken.

Mange steder er det tradisjon å lage et kors av en palmegren. Det gjør du slik:

palmcros

 

Påskens Program

Fredag 11.april

19:00 Messe i Notodden

Lørdag 12. april

12:00 Messe i St. Johannes kapell, Rjukan

18:00 Messe i Mo Kyrkje

18:00 Messe på polsk

PALMESØNDAG (13.april)

09:30 Fromesse

11:00 HØYMESSE med velsignelse av palmegrener (Messen starter ved inngangen til menighetssalen) Ta med deg «palmegren» som du ønsker velsignet. Vi har små grener til utdeling, men det er kun én gren pr. person.

Husk at det er kakelotteri denne dagen.

TIRSDAG og ONSDAG i Den Stille Uke

18:00 Messe

SKJÆRTORSDAG (17.april)

18:00 HØYMESSE

19:00 Vake (avsluttes ca. kl 21:00)

LANGFREDAG (18.april)

12:00 Mulighet for skriftemål (polsk/engelsk/norsk)

14:00 Korsvei

15:00 LANGFREDAGSLITURGI

18:00 Økumenisk korsvandring (starter på Rådhusplassen)

LØRDAG (19. april)

14:00 Mulighet for skriftemål (norsk/engelsk)

14:00 Velsignelse av påskemat (polsk)

15:00 Mulighet for skriftemål (polsk)

15:00 Velsignelse av påskemat (norsk/latin)

22:00 PÅSKEVIGILIE (starter ved menighetssalen)

Husk at etter Vigilien er det kirkekaffe i menighetssalen med enkel servering

PÅSKEDAG (20.april)

11:00 HØYMESSE, Herrens Oppstandelse

13:00 Messe på polsk

2. PÅSKEDAG (21. april)

11:00 Messe på polsk

14:00 Messe i Kragerø

 

CARITAS’ fasteaksjon 2014

IMAG0202 Iløpet av påskeuken er det på tide å sende inn beløpet som du har samlet til CARITAS denne fasten.

Du kan levere pengene i banken og overføre summen direkte til CARITAS (opplysningene du trenger står på boksen) eller du kan levere den under kirkekaffen på Påskedag.