Vår Frue Kirke

Missa Cantata i Vår Frue Kirke

TLMIdag, fredag 23. mai kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender.

Dagens Messe feires som en Missa Cantata, det vil si at den er en sunget Messe, men uten diakon og subdiakon. Vi synger Missa de Angelis (#8 i Lov Herren) og dagens tekster er fra 4. søndag etter påske, side 518 i den gamle messeboken.

Celebrant er p. Frode Eikenes, sogneprest i St. Ansgar kirke i Kristiansand (og tidligere sogneprest i Vår Frue Menighet).

Etter Messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

Mariafest i Vår Frue Kirke

2014-05-22 12.08.43 Denne søndagen, 25. mai, feirer Vår Frue Menighet mariafest kl 11:00 med høytidelig prosesjon. Vi starter ved Mariaalteret i hagen og går deretter til Kirken.

Etter Høymessen er det en utvidet kirkekaffe hvor alle de nasjonale gruppene tilbyr matretter fra deres land. Salg av mat skjer i menighetssalen og det er mulig å sitte ute i solen og nyte maten.

En del av rettene som selges er også beregnet på å kunne tas med hjem.

Overskuddet fra matsalget går til vårt innsamlingsprosjekt for mai måned: Nye vinduer i menighetssalen. Denne søndagen er også siste gang vi har ekstrakollekt for denne gang.

Hjertelig velkommen!

This coming Sunday the 25th the parish of Our Lady will celebrate a Marian feast with a solemn procession. We begin by the shrine in the 2014-05-22 12.09.05garden and walk together to the Church.

After the High Mass there will be a special church coffee where all the different national groups have food from their homeland for sale. The food can be bought in the parish hall and it will be possible to sit outside in the sun to enjoy.

Some of the dishes on offer have been specially prepared so that you can bring them home with you.

The money raised from this venue will be added to our May collections for new windows in the parish hall. This Sunday will also be the last extra collection for now.

Welcome!

 

Øystein Lund presteviet 1. mai 2014

Konfirmasjon i Vår Frue Kirke

Torsdag 1. mai kommerDHÅ bispedømmets generalvikar monsignore Hai til Vår Frue menighet for å meddele konfirmasjonens sakrament til 33 ungdommer. På grunn av det store antallet er konfirmantgruppen delt i to slik at det feires Messe kl 11:00 og kl 13:00. Alle benkeradene er reservert konfirmantene og deres familie.

Etter hver Messe er det mottagelse i menighetssalen.

Dersom du vil vite hvem som skal konfirmeres i hvilken Messe kan du sjekke her.

Markering av helligkåringen i Domkirkens menighet

Mass for the Filipino community

This evening fr. Boie, the senior chaplain to the Filipino chaplaincy, celebrated Mass in Tagalog in the Church of Our Lady.

Fr. Boie will celebrate Mass at Our Lady’s Church once a month. More information will become available at a later time.

Mass for the Filipino community

Wednesday 2image_mini3rd of April fr. Amando B. Alfaro (fr. Boie) will celebrate Mass at Our Lady’s Church in Porsgrunn. Mass begins at 18:00.

Fr. Boie is chaplain for the filipino community in our diocese.

There will be no church coffee in the hall this time but fr. Boie has promised to return to our parish once a month – so there will be plenty of time for celebration later.

Onsdag 23. april kl 18:00 feirer p. Amando B. Alfaro (fr. Boie) Messe i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Fr. Boie er sjelesørger for den filippinske kontigenten i vårt bispedømme. Det blir ingen kirkekaffe etter messen denne gangen, men siden fr. Boie har lovet å komme på regelmessige besøk, blir det nok av tid for feiring ved en senere anledning.

Påskedag

jesus-easterPåskedag, eller første påskedag, er høytiden for Herrens Oppstandelse.

Påskedag markerer også slutten på fastetiden, og dette markeres av mange med et stort påskemåltid. Lam er spesielt vanlig.

Feiringen av påskedagen starter sent på påskeaften. Opprinnelig våket man hele natten, men i moderne tid er dette sjelden.

Påskedagen er den første dagen i en oktav. De påfølgende dager frem til neste søndag har derfor, liturgisk sett, samme status som søndager.

tekst: Wikipedia

Påskevigilien

pope-francis-easter-vigiljpg-e8c425db8cffb2a1Påskevigilien eller påskenatt er en gudstjeneste som feires kvelden før påskedag. Den feires etter solnedgang, når påskedagen har begynt ifølge kirkelig tidsregning, som den første feiringen av Kristi oppstandelse.

Vigilien består av:

  • Tenning av påskelyset, som gjøres utenfor kirken og følges av en prosesjon inn i kirken
  • Påskelovsangen
  • Ordets liturgi, som er utvidet til ni lesninger
  • Velsignelse av dåpsvann og fornyelse av dåpsløftene
  • Nattverdens liturgi

Under påskevigilien ringer kirkeklokkene, sammen med små håndklokker inne i kirken, for første gang siden skjærtorsdag, mens man synger Ære være Gud i det høyeste. Ettersom dette skjer rundt midnatt er det mange steder vanlig at man av hensyn til naboer ikke bruker kirkeklokkene, men bare håndklokker.

Et annet spesielt element er «det store Halleluja». Under fastetiden brukes ikke dette gledesropet i gudstjenestene, og når man tar det i bruk igjen under vigilien skjer dette gjerne under spesielt høytidelige former.

tekst: Wikipedia

Velsignelse av påskemat

påskekurvDet er en gammel tradisjon i Den Katolske Kirke å ta med en kurv med mat til Kirken for å få den velsignet påskelørdag. Det er spesielt våre brødre og søstre fra de slaviske landene som er flinke til å følge denne skikken.

Kurven med mat skal inneholde de matvarene du har valgt å avstå fra i fasten. Vanligvis inneholder den følgende: Smør (som ofte er formet som et lam), spekepølse, brød eller kake, ost, egg (kan gjerne dekoreres), vin og salt. Alle ingrediensene plasseres i en kurv som dekkes med et hvitt klede.

Matvarene blir så brukt til å bryte fasten når den avsluttes enten etter påskevigilien eller etter messen påskemorgen.

Påskelørdagen (19. april) er det velsignelse av påskemat kl 14:00 på polsk og kl 15:00 på norsk.