Denne helgen er konfirmanter fra Vår Frue og St. Frans samlet til felles arrangement i Porsgrunn. En av tingene som det legges stor vekt på fellesskap – fellesskap i bønn og fellesskap i handling. Konfirmanthelgen varer til søndag ettermiddag.

2015-09-19 09.11.08
Morgenbønn i Vår Frue Kirke