Ungdomslaget KULIP (Katolsk UngdomsLag i Porsgrunn) startet på tirsdag opp igjen sin virksomhet i Vår Frue menighet. I alt var det 13 ungdommer i alderen 14-18 som deltok på første møte under ledelse av barne- og ungdomskontakten i menigheten.

Møtene vil normalt være hver første tirsdag i måneden. Vi samles til messe kl 18:00 og deretter spiser vi sammen i menighetssalen. Målgruppen er både de ungdommer som går i konfirmantundervisning og de som allerede er konfirmert.

2015-09-29 19.43.04Pizza og planlegging stod på programmet denne kvelden og fire av de oppmødte meldte seg som kandidater til styret. Ungdommene vil denne høsten være synlige gjennom deltagelse i Adventsaksjonen (innsamling til CARITAS).

Samlingene denne høsten er:

3. november – tirsdagssamling

20.-22. november – ungdomshelg med planlegging av Adventsaksjonen