Lørdag 4. juni samles alle klassene i katekesen til sommeravslutning i Vår Frue Kirke. Vi begynner med messe som vanlig kl 11:00 og deretter er det lek og aktiviteter for store og små. Vi avslutter dagen med rebusløp og utdeling av premier. Hjertelig velkommen.