I løpet av de nærmeste vårukene vil vi etablere en helt ny helligdom, midt i Porsgrunn sentrum. Mariahagen er i ferd med å ta form, og i månedene frem til den høytidelige innvielsen, med friluftsmesse celebrert av biskop Bernt, er det viktig å få ferdigfinansiert hagen.

Det nye hageanlegget vil ha et helt nytt tabernakel, tegnet av vårt eget menighetsmedlem Twin V. Nguyen og realisert i nært samarbeid med vår trosfelle Nam Vu. Med en helt nye statue av Den hellige jomfru, donert av et annet menighetsmedlem.

Pater Joseph og arkitekt Twin V. Nguyen viser stolt frem det ferdigmurte fundamentet til tabernakelet i Mariahagen. (foto: C.B.Astrup)

Nettopp denne donasjonen understreker noe som er svært viktig: Uten praktisk og pengemessig innsats ville det være umulig å få realisert denne helligdommen, som i sann katolsk ånd skal åpnes opp mot hele Porsgrunn. Forhåpentlig som et fristed for bønn, takksigelse og meditasjon både for menighetsmedlemmene og alle som er bosatt i Grenlandsområdet. Urbi et orbi: Et sted for byen, og for verden.

For å sikre en fullstendig realisering av dette flotte prosjektet, henvender vi oss nå til alle mennesker av god vilje. Ethvert økonomisk bidrag, stort eller lite, mottas med varm takk. Og i visshet om at ethvert bidrag er viktig – og nødvendig.

Ta gjerne kontakt med pater Joseph (98079613) for å undersøke hvordan nettopp du kan bidra.

Vi vil på vår side komme med fortløpende oppdateringer på websidene om hvordan prosjektet utvikler seg mot innvielsen på ettersommeren.