Vår Frue Kirke

Kategori: Liturgi


Missa Cantata i Vår Frue Kirke

Idag, fredag 23. mai kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender….

Les mer

Mariafest i Vår Frue Kirke

Denne søndagen, 25. mai, feirer Vår Frue Menighet mariafest kl 11:00 med høytidelig prosesjon. Vi starter ved Mariaalteret i hagen og går deretter til Kirken. Etter Høymessen er det en utvidet kirkekaffe hvor alle de nasjonale gruppene tilbyr matretter fra…

Les mer

Øystein Lund presteviet 1. mai 2014

Les mer

Konfirmasjon i Vår Frue Kirke

Torsdag 1. mai kommer bispedømmets generalvikar monsignore Hai til Vår Frue menighet for å meddele konfirmasjonens sakrament til 33 ungdommer. På grunn av det store antallet er konfirmantgruppen delt i to slik at det feires Messe kl 11:00 og kl…

Les mer

Markering av helligkåringen i Domkirkens menighet

Les mer

Mass for the Filipino community

This evening fr. Boie, the senior chaplain to the Filipino chaplaincy, celebrated Mass in Tagalog in the Church of Our Lady. Fr. Boie will celebrate Mass at Our Lady’s Church once a month. More information will become available at a…

Les mer

Mass for the Filipino community

Wednesday 23rd of April fr. Amando B. Alfaro (fr. Boie) will celebrate Mass at Our Lady’s Church in Porsgrunn. Mass begins at 18:00. Fr. Boie is chaplain for the filipino community in our diocese. There will be no church coffee…

Les mer

Påskedag

Påskedag, eller første påskedag, er høytiden for Herrens Oppstandelse. Påskedag markerer også slutten på fastetiden, og dette markeres av mange med et stort påskemåltid. Lam er spesielt vanlig. Feiringen av påskedagen starter sent på påskeaften. Opprinnelig våket man hele natten,…

Les mer

Påskevigilien

Påskevigilien eller påskenatt er en gudstjeneste som feires kvelden før påskedag. Den feires etter solnedgang, når påskedagen har begynt ifølge kirkelig tidsregning, som den første feiringen av Kristi oppstandelse. Vigilien består av: Tenning av påskelyset, som gjøres utenfor kirken og…

Les mer

Velsignelse av påskemat

Det er en gammel tradisjon i Den Katolske Kirke å ta med en kurv med mat til Kirken for å få den velsignet påskelørdag. Det er spesielt våre brødre og søstre fra de slaviske landene som er flinke til å…

Les mer